Work in Progress

Honey Biba Beckerlee, Jakob Hunosøe, Jakob Rød, Michael Boelt Fischer, Nanna Debois Buhl, Olga Nowotny, Owen Armour, Thomas Boström & Uffe Holm

19.11.2011 - 3.12.2011

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fernisering: 18.11.2011 kl. 17-20
Performance af Uffe Holm søndag d. 20. november kl. 19

Koncept: På et idémæssigt, materielt, æstetisk, politisk, psykologisk og socialt niveau kan man i den kunstneriske skaben tale om igangværende processer. Processer hver for sig, men også som en kombinatorik at flere eller alle. At lave en udstilling ud fra et Work In Progress-begreb forudsætter noget forudgående, noget allerede igangværende, noget allerede påbegyndt. Begrebet implicerer i dets natur, at der er noget andet og måske mere gennemarbejdet i vente. På den måde forstået som et værk, der vil blive realiseret i en anden sammenhæng og derfor har iboende en kalkulation af den ventende kontekstualiserings indholdstilskrivning. I den logik er det værk, realiseret i Work In Progress-udstillingen, på sin vis kun bundet af sin egen kontekst, fordi der skabes et spændingsfelt i værket selv mellem to punkter. Der skabes en linje frem mod en uddybning. Alligevel bliver værket i Work In Progress noget i sig selv. Et præmaturt stadie, en afprøvning, en test, et spin-off, noget i fremdrift. Nogen måske mere åbent. Færdigt eller ej.

Ved at stille skarpt på det sædvanlige mellemled – produktionen – udvikler der sig som forhåbning et nyt potentiale mellem værk og beskuer.

Atelieret: Til udstillingen inviteres de 8 kunstnere, der bruger og har brugt Atelier 59 på Sdr. Boulevard som fysisk ramme for deres kunstneriske proces i kortere eller længere perioder. Summen af værker i Work In Progress vil måske ekstrapolere atelieret som et særligt sted for produktion, måske ikke (billeder og lyd tages on the spot, computerresearch hvor som helst, værkinstallation, værkkonstruktion på udstillingsstedet, the post-studio artist etc.)

Toves udstillingssted: En logisk ramme, det kunstnerdrevne galleri. Intentionen er absolut ikke at lave en udstilling om Atelier 59 som en underlig nostalgi eller kammer, men blot anskue atelieret som en model til brug og anvendelse. Et sted. Men en cross over nu, hvor det danner en sekundær ramme for udstillingen.

Udstillingen: Kommer paradoksalt til at vende fokus bort fra udstillingen som altafgørende slutpunkt ved at pege tilbage til det, for de fleste kunstnere væsentligste – arbejdet i sig selv.

Thomas Boström

 

Installation view

Installation view

Thomas Boström: Attack from the Sky, folio text, 2011. The Missing Equation of Einstein and Oppenheimer (the Gaze of an Alien), digital c-print, 2011. Nuclear Fission Mirrored and Fused, paint, wood, glass, metal, 2011. A prestage to an exhibition on J. Robert Oppenheimer.  

Jakob Rød: Sight Unseen, Star chart from Apollo 11, signed by Buzz Aldrin (framed), handwritten note from Ronald Reagan to his assistant Rhett Dawson on a September 17, 1987 draft of his United Nations speech (framed), excerpt from speech by Ronald Reagan to the United Nations 42nd General Assembly, September 21, 1987 (framed), hollow book ”Sight Unseen” by Budd Hopkins and Carol Rainey, hollow book ”Ronnie & Nancy” by Bob Colacello, metal teardrop pendulum, wooden shelf, 2011

id=attachement_364 Nanna Debois Buhl: 
Strolling, October, cyanotype, 10 sheets, 21 x 29.7 cm, 
2011

Jakob Hunosøe: Fine Art, box containing four test prints for an upcoming exhibition. Untitled, video clips shot with a mobile

Jakob Hunosøe: Untitled, video clips shot with a mobile

Honey Biba Beckerlee: “There is a difference between a shaky or out-of-focus photograph and a snapshot of clouds and fog banks”, Erwin Schrödinger in a letter to Albert Einstein 1935. 2 inkjet prints, approx. 105×107 cm, 2011

Michael Boelt Fischer: Monochrome #6 (Nothing in Particular), inkjet prints, upholstry nails, softboard, 120×80 cm. Monochrome #7 (Nothing in Particular), inkjet prints, upholstry nails, softboard, 120×80 cm, 2011

Michael Boelt Fischer: Monochrome #8 (Nothing in Particular), inkjet prints, upholstry nails, softboard, 120×80 cm. Monochrome #9 (Nothing in Particular), inkjet prints, upholstry nails, softboard, 120×80 cm, 2011

Owen Armour: Combined Inhibition with Substitute Dialogue, 26 hours 31 minutes audio recording, installed in existing tiled ceiling, 2011

Olga Nowotny: Untitled, paper, text and Google images

Uffe Holm: Heritage (Echoes of the Past), ?-2011, defunct inherited coins, defect metal detector. Performance with delay sound effects.

Uffe Holm: Fanøflisen (ongoing collection), 2011, shards of Dutch tiles from Fanø, Denmark, blue chalk line

Uffe Holm: Tanngnjóstr, 2011, 6 prints, framed with cardboard and packaging tape

Photos: Jakob Hunosøe