The Crude Oil Meter – A Burnout Named Desire

Lehman Brothers

15.12.2012 - 11.1.2013

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fernisering: 14.12.2012 kl. 17-20

Lehman Brothers* this time has chosen to exploit the likelihood of a possible war in the heart of the oil-rich Middle East, specifically Iran while exploring factors for crude oil impact on the western desires production.

Since the first campfires, combustion and image production has been closely linked. Combustion has been as fundamental to the development of our culture as the refining of the pictorial.

The management of energy and mass has been shown to be important factor for post-modernity and this exhibition addresses the most critical aspect of our combustion history to date. And perhaps most critically inflamed part of our image production.

With an eye on Immanuel Kant’s idea of the dynamic sublime, the Lehman Brothers has now chosen to confront the absolute with a Faustian enthusiasm for the disasters and potentialities associated with particular crude oil-free combustion.

The accompanying accelerated image production is illuminated through a series of punctuations, which together form a liquid and expanded subjectivity through Lehman Brothers, and as an uninvited guest, or geist, pumps new life into the Eternal Recurrence, and illustrate the idea of the dynamic sublimes eternal conflict with the idea of the absolute.

Lehman Brothers – The Crude Oil Meter – A Burnout Named Desire is a suprematist statement in a number of drifting inflamed in-between images, in the middle of our western media’s high-octane image production.

* Lehman Brothers. is the name of the first investment bank that went bankrupt in 2008, the very beginning of the ever-present financial crisis. Lehman Brothers is as an artist group of Kim Kilde, Peter Birkholm, Morten Espersen and Siggi Oddson and Jonas Jensen

** The dynamic-sublime is a terminology introduced by Immanuel Kant in the Critique of Aesthetic Judgement in 1790. 

 

 

Lehman Brothers* har denne gang valgt at udnytte sandsynligheden for en mulig krig i hjertet af det olierige Mellemøsten, helt præcist Iran og samtidig udforske faktorerne for råoliens betydning for den vestlige begærsproduktion.

Siden de første lejrbål har forbrænding og billedproduktion været nært forbundet. Forbrændingen har været lige så fundamental for udviklingen af vores kultur som raffineringen af det billedlige.

Forvaltningen af energi og masse har vist sig at være vigtigste faktor for postmoderniteten og denne udstilling tager fat på det mest kritiske aspekt af vores forbrændings historie til dato. Og måske mest kritisk inflammerede del af vores billedproduktion.

Med en skelen til Immanuel Kants idé om det dynamisk sublime har Lehman Brothers nu valgt at konfrontere det absolutte med en faustisk begejstring for de katastrofer og potentialiteter der er forbundet med især råoliens frie forbrænding.

Den medfølgende accelererede billedproduktion belyses via en række nedslag, der tilsammen danner en flydende og udvidet subjektivitet gennem Lehman Brothers, og som en uindbudt gæst, eller geist, pumper nyt liv i den uendelige genkomst og belyser ideen om det dynamisk sublimes evindelige konflikt med ideen om det absolutte.

Lehman Brothers – The Crude Oil Meter – A Burnout Named Desire er et suprematistisk udsagn, i en række skred af inflammerede mellembilleder, midt i vore vestlige mediers høj-oktane billedproduktion.

* Lehman Bros. er navnet på den første investeringsbank, der gik konkurs i 2008, den spæde begyndelse af den stadigt aktuelle finanskrise. Lehman Bros. består som kunstnergruppe af Kim Kilde, Peter Birkholm, Morten Espersen og Siggi Oddson og Jonas Jensen

** Det dynamisk-sublime er en terminologi indført af Immanuel Kant i Kritik af den Æstetiske Dømmekraft 1790. 

 

Gas and Circle
 Video, 20 sec loop

Gas and Circle

Video, 20 sec loop

Gas and Circle
 Video, 20 sec loop

Gas and Circle

Video, 20 sec loop

The Crude Oil (and Coke) Meter
 Coca Cola bottle, crude oil

The Crude Oil (and Coke) Meter

Coca Cola bottle, crude oil

The death of a businessman Video, 9.55 minutes

The death of a businessman
Video, 9.55 minutes

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Bifrösts spejlbillede Baby tub, radio antennas, chopsticks, glue, gasoline, water

Bifrösts spejlbillede
Baby tub, radio antennas, chopsticks, glue, gasoline, water

Untitled  Print on plastic, 150x125 cm

Untitled
Print on plastic, 150×125 cm

Supinum Posters
 2 poster prints, 42x59,4 cm each

Supinum Posters

2 poster prints, 42×59,4 cm each

'Quote'/Frequency Oscilloscope, ipod, speech synthesis

‘Quote’/Frequency
Oscilloscope, ipod, speech synthesis

The Paranoid Flux Race Capacitor Installation, SD Video 9.01 minutes

The Paranoid Flux Race Capacitor
Installation, SD Video 9.01 minutes