Running Lemon

Nils Viga Hausken

6.4.2013 - 26.4.2013

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fernisering: 5.4.2013 kl. 17-20

Toves Salon - Charlottenborg Temporary Exhibition Space
 
 
Det er en særlig glæde at præsentere Running Lemon, en kurateret solo-udstilling med et udvalg af værker af Nils Viga Hausken, der spænder over en periode på over 20 år, og hvoraf flere vises for første gang i dansk kontekst.
Viga Hausken er særligt optaget af den langsomme tid og byder højhastighedslivet trods ved de sidste 12 år udelukkende at have arbejdet med korsstingbroderiet. Der opstår et særligt spænd mellem pop og eksistens, mellem det digitale og det analoge, når det uskarpe billede af en digitalt fotograferet og stærkt pixeleret citron på 3 meter slidsomt manes frem; gigant-pixel for gigant-pixel, hver især bestående af hundredevis af korssting.
Sammen med broderierne vises skulpturen Runner – et tidligere værk i Hauskens karriere – en amputeret atlet, der iklædt ergonomisk harnisk er fastfrosset i øjeblikket før hans fatale fejltrin. Det næste skridt er et mytologisk fald ned i afgrunden.

Nils Viga Hauskens fysiske værker i udstillingen Running Lemon suppleres af en virtuel spejling af udstillingsrummet, et slags digitalt fodnoteapparat, hvor virkeligheden kommenteres, refereres og associeres i et subjektivt lag produceret af Toves Salon. Ved at associere videre på værkerne, deres kontekst og den tid de er skabt ud af, indtræder de i et flow af information markeret ved et nedslag i tidsånd og teknologi lige nu. I Toves Salons salonophængning hænger værkerne ikke side om side af hinanden, men overlappende i tid, rum og betydning.

 

It is with great joy that we present Running Lemon, a curated soloexhibition with a selection of works by Niels Viga Hausken, that spans a period of more than 20 years, and which of some is shown in a Danish context for the very first time.
Viga Hausken is especially focused on the concept of slow-time, as in opposition to the high pace of life in our society today, and have been actively defying that pace in his practice by over the last 12 years solely work with cross-stiching.
A certain tension between pop and existence, between the digital and the analogue, comes to mind when the unsharp depiction of a photographed and highly pixelated lemon is invoked; giga-pixel by giga-pixel, on a grand scale and each pixel in hundreds of cross-stiches.
Along with the embroiderys the sculpture Runner is shown – an earlier work in Viga Hauskens career – featuring a beheaded and one-legged athlete, an amputee, dressed in an ergonomic harness and frozen in time on the verge of disaster. The next step is a mythological fall into the abyss.

Niels Viga Hausken’s physical work throughout the exhibition Running Lemon are accompanied and augmented by a virtual reflection of the exhibition space, a kind og digital comment- or footnote device, where reality are referenced and interconnected in a subjective layer produced by Toves Salon. By furthering associations and connotations from the specific works, their context and their inherent chronology, they form and articulate a flow of information marked by a pinpoint in the contemporary time, spirit and technology. In Toves Salons curation of Running Lemon the works doesn’t hang parallell side by side, but rather they overlap in time and space as well as in meaning.’

 

3D animation by Johan Straarup

 

Installation view

Lemon Cross stitch on linen 36 cm x 25 cm 2008

Lemon
Cross stitch on linen
36 cm x 25 cm
2008

Video still

Lemon Cross stitch on linen 80 cm x 55 cm 2008 & Virtual footnotes by Toves Salon 3D animation and embroidered QR code

Lemon
Cross stitch on linen
80 cm x 55 cm
2008
&
Virtual footnotes by Toves Salon
3D animation and embroidered QR code

Runner (detail) Polyester, wood 60 cm x 60 cm x 280 cm 1994

Runner (detail)
Polyester, wood
60 cm x 60 cm x 280 cm
1994

Installation view-ish

Installation view-ish

Virtual footnotes by Toves Salon 3D animation and embroidered QR code

Virtual footnotes by Toves Salon
3D animation and embroidered QR code

Installation view

Installation view

Video still

Video still

Installation view

Installation view